16 фирми предложиха работа през борсата

223 търсещи работа лица от Област Перник се включиха в проведената на 16 Април 2019г. Трудова борса по проект „Национална EURES мрежа“ на ОП РЧР организирана от Дирекция „Бюро по труда” Перник.

16 работодатели от Област Перник и София, от следните браншове: производство на електрически съоръжения, шивашка промишленост, търговия, ресторантьорство, услуги, както и Военно Окръжие – Перник заявиха 132 свободни работни места.

Трудова борса премина при добра организация и голям интерес от търсещите работа лица и бе осъществен директен контакт между тях и работодатели от различни браншове.

Предоставена бе възможност за договаряне и сключването на трудови договори, като 66 от търсещите работа лица бяха поканени в съответните фирми да се запознаят на място с работните места с цел постъпване на работа.

Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник осигури и специален щанд за запознаване на младежите с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа EURES. Работодателите, бяха запознати с възможностите за търсене на работници от ЕС и условията за получаване на достъп до пазара на труда на граждани на трети страни.