Св. Христофор – Песоглавец

св. Христофор - Песоглавец - храм "Св. Петка" - БрезникВ храм „Св. Петка” в град Брезник върху иконостаса може да се види интересен образ на светия – с кучешка глава. Всъщност в това няма нищо необичайно, защото още в староотеческата традиция било прието  образът на св. Христофор да се изписва по този начин. С глава на кон светията е изобразен в храма на Суковския манастир, който сега се намира в Източна Сърбия.

Има няколко обяснения за това, почиващи на стари предания, но едно от тях е пресъздадено от класика Елин Пелин в разказа му „Огледалото на св. Христофор” от поредицата „Под манастирската лоза”.

Свети Христофор, чието име означава „носещ Христос”, е живял в Ликия, Мала Азия, до около 250 г. Свети Амвросий Медиолански свидетелствува, че мъченик Христофор чрез чудесата, които били извършени при мъченичеството му, обърнал в християнската вяра 48 000 езичници.

Почитането на св. мъченик Христофор бързо се разпространило от Изток на Запад. Една от легендите за него разказва, че бил много силен и търсел най-могъщия сред царете, за да му служи. Заради старанието му да налага закона със сила той изгубил подобието Божие и  лицето му заприличало  на зъл кучешки образ. Така се родил образът на Песоглавеца. Но видял господаря си, когото  мислел за най-силен,  да се прекръства всеки път

щом се спомене дявола и да признава, че го е страх от него. Младият мъж с грамаден ръст знаел, че лицето е видимият образ на душата и че преображението му в куче не може да стане, ако душата му не се е преобразила в кучешка.
св. Христофор - Песоглавец - храм в Суковския манастир - СърбияТака с добрите си дела  в името на Бога просиял в святост, та и до днес, но образът останал. Като кон може да се види в храма в манастира край селото Суково, който някога бил български, но сега е в сръбска територия.

Свети Христофор често е изобразяван на иконите и  с пръчка, на която се подпира във водата и дете на рамото, както е описан в разказа на Елин Пелин да спасява децата от буйните води на придошла река.

Той е смятан за покровител на шофьорите, моряците, летците, на всички пътуващи.

От католиците той бил причислен към групата на 14-те скоропомощници при различни беди.

Народното вярване всред западните християни го счита за закрилник от внезапна и неразкаяна смърт.

Православните почитат неговата памет на 9 май, а по православностилния календар на 22 май.

В католическия календар го тачат на 24 юли (в Германия и Литва) и  на 25 юли в Италия.