Ново сърце от стволови клетки

Ново сърце от стволови клеткиИзраелски учени от Хайфа не само откриха, но вече и използваха на практика новите възможности на стволовите клетки

Резултатът от две проучвания потвърди възможността за превръщането на стволови клетки на ембриони и на възрастни хора в здрави, активно действащи сухожилия и клетки на сърдечните мускули.

Първият тест е проведен върху лабораторни гризачи: предварително им било отстранено ахилесовото сухожилие.

Физически ахилесово сухожилие е напълно заменимо със сухожилие, създадено от ембрионални стволови клетки. Известно време след операцията гризачите започнали да се движат по същия начин, както и преди премахването на сухожилието.

Учените твърдят, че със същия успех в близко бъдеще ще бъде възможно да се заменят увредени сухожилия и стави при хората.

Във второто изследване, учените успяха да превърнат стволови клетки, извлечени от човешки коси, в действащи сърдечни мускулни клетки. Тази трансформация още веднъж потвърждава възможността зрелите стволови клетки да се превръщат във всякакви други клетки и тъкани на човешкото тяло. /Градски вести