Двувластниците могат да поискат земите си до 1 март

Евдокия АсеноваНаследниците на имоти в Западните покрайнини могат да поискат земите си до 1 март. Имаше опасения, че срокът за връщане на тези имоти изтича в края на 2013 г. В действителност, гражданите имат още време на разположение, за да внесат документите си. Министерството на външните работи и консулските служби на България в чужбина са обещали съдействие на заинтересованите българи, съобщи на пресконференция в Перник народният представител Евдокия Асенова. Проблемът с връщането на имоти в Западните покрайнини е бил поставен в приемната на пернишките депутати от „Коалиция за България“.


Над 360 души с трънско потекло имат шанс да върнат имотите си от другата страна на границата ни със Сърбия. Имотните декларации на включените в списъка са от
1930г. и се съхраняват в Държавна агенция „Архиви“.
Правният статут на двувластните земи е исторически създал се въпрос между България и Сърбия, който възниква още през 1878 г., когато създадената по решение на Берлинския конгрес Международна гранична комисия установява границата между двете държави. С този акт имоти от 23 български села с обща площ около1000 кв. км преминават във владение на Сърбия. Впоследствие, по силата на Ньойския договор, на 8 ноември 1920 г. от България на тогавашното Кралство на сърби, хървати и словенци е предадена територия от 2 566,2 кв. км със 180 населени места и 103 623 жители, обяснява на сайта си Министерството на външните работи.