С кои дати от месеца трябва да внимаваме

Специални дни за всекиго:

1, 2, 3 – Най-подходящи за покупка на дрехи, украшения, произведения на изкуството.

5 – Най-добра за реклама и продажба.

6 – Най-подходяща за покупки за дома. Най-добра за преместване в нов дом.

7 – Най-добра за депозити в спестовна каса.

1, 2, 4, 8, 22 – Най-подходящи за депозити в чекови сметки.

9 – Най-благоприятна за публична изява или поднасяне на подаръци.

Не се опитвайте да завършите нещо на първо число; тогава започвайте!

Не се старайте да започвате нещо на девети; тогава завършвайте!

Не купувайте билети за пътуване на втори, четвърти и шести!

Не стойте вкъщи на пети!

Не пътувайте на шести!

Не започвайте нещо, което не можете да завършите на шести!

Не правете нищо на седми! Отдайте се на анализ и самоусъвършенстване!

Не се страхувайте да направите всяко необходимо за вас нещо, в който и да е ден! Първо се настройте според числото на деня и тогава смело тръгвайте напред!/Градски вести