Загадка за тази седмица

Всеки петък Gradski.org публикува класическа логическа загадка за отпускане през свободното време в края на седмицата. В задачата днес трябва да изчислите за колко време един крокодил ще улови плячката си.

В Шотландия изпитите по математика в края на 2015 година се оказали твърде трудни. На изпитващите дори се наложило да занижат бала до 34%. Измъчените ученици пуснали две онлайн петиции за опростяване на задачите, а един от преподавателите казал, че никога по-рано не е виждал толкова много деца да излизат от теста разплакани.

И така, ето една от задачите. Тя е използвана в изходящия тест на шестите класове (деца на 16-18) години в Шотландия.

задача крокодил-1

Крокодил ловува зебра, която се намира на разстояние 20 метра от него нагоре по течението. Крокодилът се движи с различни скорости във водата и по сушата. Времето, което е необходимо на крокодила, за да догони жертвата, ще се окаже най-малко, ако той плува Х метра до точка Р, както е показано на схемата. Времето му за придвижване (Т), умножено по 10, може да бъде изразено с формулата:

задача крокодил-2

1. Изчислете времето, което крокодилът е прекарал в гонитба, ако се придвижва само по вода. (за решението – 1 бал)
2. Изчислете времето за преследване, ако крокодилът плува по най-краткия път. (1 бал)
3. Между тези две стойности има една стойност на Х, която минимизира времето. Намерете тази стойност и пресметнете с нейна помощ минималното възможно време. (8 бала)/Градски вести

Отговор: Отговор на задачата с крокодила