Коя е най-подходящата за спонтанни решения възраст

Учени от Португалия доказаха, че способността на човек да прави случаен избор достига своя връх на 25 години. Съответното изследване е публикувано в списание PLOS Computational Biology.

До тези изводи учените стигнали, наблюдавайки способността за спонтанен избор на повече от 3,4 хиляди души на възраст от 4 до 91 години. Всеки един от доброволците решил поредица от онлайн задачи, които оценяват възможностите за вземане на случайни решения.

След отчитане на пол, език и образование, най-важният фактор, влияещ върху възможността за случаен избор, се оказал възрастта на участниците. На 25 години спонтанността е максимална, доказват авторите.

Предишни изследвания са показали, че с възрастта способността на човека да избира спонтанно е намалена. Авторите смятат, че този процес е свързан и с реализацията на творческите стремежи./Градски вести