Десет села с влошени качества на водата

Колиформи и ешерихия коли са открити във водата в десет села на територията на област Перник, съобщиха от РЗИ. Влошените качества на водата са установени при направените изследвания в периода от 25 септември до 8 октомври.

Отклонения от нормата, са показали взетите проби от обществени чешми в селата Джинчовци, Реяновци, Цигриловци, Ерул и Насалевци в община Трън, в брезнишкото село Душинци и в ковачевското  Калище. Бактерии са открити и в частни чешми в селата Стрезимировци, Бохова, Реяновци, Ерул в община Трън и в село Ръждавец, община Брезник. Най- голямо количество колиформи- неизброимо е установено в пробата от чешмата в село Цигриловци. С нарушени физикохимически показатели  е водата от частна чешма в село Бохова- там пробата е показала перманганатна окисляемост и неприемлив цвят.

На „ВиК“ . Перник са връчени предписания за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода в проблемните селища. Предписание е връчено и на кмета на община Трън заради водата в Цигриловци и Насалевци. Снабдяването с питейна вода на трънското село Забел, където беше установено наличие на естествен уран и повишена алфактивност продължава да става с цистерни, казаха от РЗИ.