ВИЦ НА ДЕНЯ

Спирка в Перник. Автобусът потегля и след него хуква човек, който вика силно:


– Спрете, спрете! Закъснявам за работа…
Пътниците казват на шофьора на автобуса да спре и той натиска спирачката.
Качва се човекът, който го гони и казва:
– Моля билети и карти за проверка.