На вниманието на работодателите

Областната администрация в Перник провежда проучване за потребностите на работодателите. Проучване за потребностите на работодателите от работна сила, съвместно с Агенцията по заетостта и социалните партньори провеждат и другите областни администрации в страната.

“Общата ни цел е да получим достоверна и актуална информация от всеки работодател. Чрез попълването на анкетен формуляр те ще заявяват търсените от тях професии, специалисти и работници”, заяви Ирена Соколова.

Информацията ще бъде обработвана от Агенцията по заетостта и ще бъде използвана при изготвянето на план-приема на средните училища за всяка нова учебна година.
Проучването ще бъде провеждано по два пъти всяка година.

Анкетният формуляр за пилотното запитване към бизнеса ще се попълва по електронен път до края на м. февруари 2018 г. и може да се отвори ТУК.

Областният управител призовава работодателите от територията на област Перник да се включат активно в проучването. Очакваният ефект от него ще се изрази в пълноценното планиране и координиране на човешките ресурси за икономиката и пазара на труда в областта.