Санират 5 малки блока

Поне 5 жилищни сгради в Перник с до 35 обекта в тях предстои да бъдат санирани, съобщи кметът Вяра Церовска.
Финансирането в размер на 4.5 милиона лева е осигурено в изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж2014 – 2020“.
Санирането ще бъде напълно безплатно за собствениците на жилища.  В общината е създадена работна група, която  разработва  критерии за определяне на сградите.  Едно от изискванията е те да са строени преди 1999 г. В края на месеца се предвиждат няколко информационни компании, за да може информацията за тази възможност да достигне до повече жители на града.
Договори за саниране по Националната програма за енергийна ефективност с Банката за развитие  очакват сдруженията в  138 блока в Перник.