КРИБ-Перник се представи в Солун

Целите, дейностите и възможностите пред Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и нейната регионална структура в лицето на Сдружение „КРИБ – Перник“ бяха представени на бизнес форум в Солун, Гърция.

В офиса на Солунска търговска и индустриална камара се проведе кръгла маса за обмяна на опит между български и гръцки експерти, местният бизнес и други заинтересовани страни. Събитието е част от проект „Знам какво, научи ме (покажи ми) как“, осъществяван от работодателското сдружение КРИБ-Перник в партньорство с община Радомир и консултантската фирма от Солун „Ерикон“ и финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
В кръглата маса взеха участваха 10 български експерти по проекта, представители на Солунската търговска и индустриална камара, както и представители на партньора по проекта „Ерикон“, които споделиха добри практики и опит за подкрепа на бизнеса в условия на икономическа криза, с акцент върху стартиращи бизнеси и малки и средни предприятия.

Доволни сме, че успяхме да постигнем споразумения между отделни фирми и да установим трайни контакти между двете бизнес структури, коментира председателят на КРИБ-Перник Георги Милев.
Домакините отправиха покана към българските представители за участие в Солунския търговски панаир през есента.