Избраха перничанин в ръководството на КРИБ

Общото събрание на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) избра 12 нови членове на Управителния съвет. В ръководството на организацията влиза и перничанин.

В състава на новото ръководство влизат: д-р инж. Боряна Манолова от „Сименс“, Атанас Добрев от ВИВАКОМ, Доминик Хамерс от „Геотехмин“, Любомир Минчев от „Телелинк България“, проф. д.т.н. Николай Вълканов от „Минстрой Холдинг“, Иван Папазов от „ВП Брандс Интернешънъл“, Борис Балев от „БМФ Порт Бургас“, Андрей Евтимов от „Доверие Брико“, Зарина Генчева от „Моушън Артс“, Стоян Мавродиев от Българска банка за развитие, Петя Славова от Инвестбанк и Любомир Пейновски от „Клийнтех България“.

В състава на Контролния съвет на КРИБ също ще има нов член – Георги Милев. Милев е в роден през 1957 г. в Перник. От 1986-а до 2001-а е управител на Петролна база – Драгичево. След това започва собствен бизнес – търговия на едро и дребно с твърди, течни и газообразни вещества. През годините става учредител, съдружник и управител на още няколко търговски дружества за добив на въглища, ресторатньорство, земеделие. През 2014 г. учредява регионалната организация на КРИБ в Перник.

По време на заседанието Управителният съвет на работодателската организация представи и финансовия отчет за 2017 г. Приходите от основна дейност възлизат на 1 068 850 лева, докато разходите от основна дейност са в размер на 1 062 672 лева за предходната година.

„През изминалия едногодишен отчетен период КРИБ е била изключително активна в ролята си на социален партньор от страна на работодателите. След изборите през март 2017 г. политическата обстановка в страната се нормализира и остана сравнително спокойна, което се отрази положително на работата на тристранните съвети за сътрудничество, на диалога между социалните партньори и на процеса на продължаване или начало на реализация на ключови реформи. Запазва се тенденцията към стабилизиране на икономиката и положителен икономически растеж. БВП бележи ръст от 3.9%, отчита се намаляване на безработицата с 1.2 процентни пункта, повишено е доверието в банковата сфера и финансовите институции. Основен двигател на икономиката е растящото вътрешно потребление. През 2017 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват, износът на стоки и услуги се увеличава с 4.1%, а вносът с 5.1%. Липсата на квалифицирана работна ръка остава основен дефицит на пазара на труда“, отчете Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България в рамките на общото събрание./banker.bg