Кметът на Радомир даден на Специализирания съд

Окръжна прокуратура в Перник внесе обвинителен акт в Специализирания наказателен съд срещу кмета на община Радомир Пламен Алексиев и зам.-кмета Любка Димитрова.


Алексиев е обвинен за това, че на 10 декември 2015 г., в качеството си на длъжностно лице се е разпоредил с бюджетни средства в размер на 39 835.11 лева в нарушение на Закона за публичните финанси. Парите са били целева субсидия за капиталови разходи, предназначена за изграждане и основен ремонт на общински пътища. Те обаче не отиват по предназначението, а за ремонт на общински улици в Радомир.
От деянието са настъпили вредни последици за държавата, изразяващи се в неремонтиране на път Радомир – хижа „Орлите” и на път Радомир – с. Друган (подстанция „Червена могила”), както и създаване на нагласа за недоверие на гражданите към държавата и функциите на финансовите й системи, твърди обвинението.
Зам.-кметът Димитрова е обвинена за това, че в качеството си на длъжностно лице – изпълняващ длъжността кмет, е съставила официален документ с невярно съдържание – протокол за установяване завършването и за заплащане на строителни и монтажни работи (СМР). В него са удостоверени неверни обстоятелства, а именно, че са извършени СМР за ремонт на път Радомир – с. Друган (подстанция „Червена могила”), на стойност 20 900 лева вместо реално извършени СМР на същия път за сумата от 1064.89 лв.