Млад фермер на съд за злоупотреба с евро пари

Млад фермер от Батановци отива на съд за злоупотреба с европейски средства. Мъжът усвоил над 22 хиляди лева уж за отглеждане на червен калифорнийски червей.

Окръжна прокуратура – Перник е внесла в съда обвинителен акт срещу фермер за извършено от него престъпление по чл. 254б, ал. 1 от НК.
Обвиняемият И. М. имал задължения по сключен от него Договор за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

В изпълнение на приложения към него бизнес-план той следвало да отглежда червен калифорнийски червей и да произвежда биотор.
За целта по банкова сметка му били предоставени финансови средства в размер на 22 383,76 лева от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, принадлежащ на Европейския съюз.

В периода от 26.11.2012 г. до 31.10.2015 г., в гр. Батановци, И.М. не е използвал по предназначение получената парична сума, поради което е привлечен към наказателна отговорност.
Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.