Соколова на евро форум за участието на жените в цифровата промяна

Глобален форум на жените лидери, събра водещи представители на международни и национални институции, компании и неправителствени организации от България и Европа, за да очертаят тенденциите и предизвикателствата пред дигиталната трансформация на обществата и икономиката.

В събитието на високо ниво, което започна този следобед в зала 3 на НДК, взе участие и областният управител на Перник Ирена Соколова.

„Тук сме се събрали хора, които вярваме, че жените са лидери, професионалисти и предприемачи. Вярваме, че те трябва да бъдат в челните редици на цифровата промяна и за това са необходими конкретни действия за промяна в тази насока”, каза във встъпителните си думи еврокомисар Габриел.

Тя поясни още, че мотото на глобалния форум: „Да открием дигиталните лидери на бъдещето”, ясно дава посоката на бъдещето на Европа, което според нея ще продължи да бъде цифрово, изградено върху идеята да служи на хората, както на мъжете така и на жените. Именно заради това не трябва да има разделение.

Еврокомисарят добави, че мобилизацията на всички нива е ключът за изпълнение на стратегията за повече жени в сектора на технологиите.

Само 13 на сто от завършилите природо-математически и инженерни специалности в ЕС са жени. Това обаче може да се промени със създаването на условия, които да вдъхновят и мотивират момичетата за образование и кариера в информационните и комуникационните технологии и предприемачеството. Мария Габриел изнесе и данни според които жените представляват едва 21,5 на сто от всички, заемащи цифрови работни места. България е първенец в ЕС по отношение на представителството на жените в ИТ сектора – двойно повече от средното за Европа.

„Задоволително е, че в България заетостта на жените в сферата на технологиите е над 30% – по-високо от средното за Европа, като и заплатата на жените ангажирани в този сектор е много по-висока от средната заплата за страната.“, сподели Соколова в края на форума.