Как върви ремонтът на язовир „Студена“?

Областният управител на Перник Ирена Соколова, придружена от представители на ДАНС, полицията и пожарната инспектира извършваната рехабилитация на язовир „Студена”. На проверката присъстваха и управителят на ВиК-Перник инж. Иван Витанов, инж. Бойко Кодуски, който пряко отговаря за съоръжението, заместник-областният управител Иво Иванов и главният секретар на Областна администрация – Перник.


“Като стопани на обекта с национално значение язовир “Студена” областният управител и службите по сигурността имаме ангажимента и необходимостта да проследяваме и контролираме как и до каква степен се изпълнява проектът по рехабилитация на язовирната стена, ремонтните дейности на всички прилежащи обекти, параметрите на дейностите и изпълнението им, експлоатацията на цялата техническа инфраструктура от ВиК Перник, обезпечавайки сигурността на хората”, каза Соколова в началото на обиколката си.
„Студена” е първият язовир в страната, които се ремонтира, без да се източва, като над 90% от ремонтните дейности са под водата.
Инженер Бойко Кодуски запозна присъстващите с направеното до момента. Той поясни, че графикът за изпълнението на обекта е двегодишен. Освен геомембраната, която вече е почти положена, ще се подменят метални елементи и съоръжения – кранове, сондажи, площадки, репери и др. Предстои монтаж на конзоли върху стената, стъпала и парапети.
Губернаторът, заедно с експертния екип, направиха обиколка на водоземната кула, водонапорната стена и ВЕЦ «Студена».
Близо 4 млн.лв. ще се вложат в модернизация и ремонт на пречиствателната станция за питейни води към язовира, съгласно най-съвременните стандарти.
Ремонтните дейности се финансират по „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ от Световната банка и държавния бюджет. Стойността на договора за строителство е приблизително 32 млн.лв.
Дейностите се очаква да приключат през януари 2019 г.