Забраниха паленето на открит огън в Пернишко

Кметът на Перник Вяра Церовска забрани паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 м до тях.


Със заповед Церовска обяви настъпването на етап восъчна зрялост на засетите зърнено-житни култури и задължи ползвателите на земеделски имоти и председателите на земеделски кооперации при жътва в площ от над 100 дка да осигурят дежурство на трактор. В задълженията им влиза още осигуряването на 6 метра противопожарни ивици покрай всички пътища, поляни, полезащитни пояси, гори и сметища, както и парцелиране на житните масиви на площи за еднодневна работа на комбайните чрез противопожарни ивици. Машините, които ще прибират реколтата, трябва да бъдат в пълна техническа изправност, се казва в заповедта. Разпоредбите целят да не се допускат пожари по време на жътвената кампания.