Организират дискусия за превенция на дрогата

Кръгла маса на тема „Превенция на употребата наркотичните вещества” организират на 22 юни от 10 часа в Конферентната зала на Двореца на културата в Перник Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център към Община Перник. Инициативата е във връзка с Международен ден за борба с наркоманиите – 26 юни.

Провеждането на дискусия по тази чувствителна тема е продиктувано от необходимостта да се заяви ясна гражданска позиция по възникващите остри проблеми, свързани със злоупотребата с дрога. Нейната главна цел е да се удари камбаната на тревогата, да се стимулира пробуждането на гражданското общество и да се подпомогнат държавните институции с политики и конкретни действия за ограничаване на употребата на наркотици сред подрастващото поколение.
Участие в кръглата маса ще вземат представители на  Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, дирекция “Образование и култура” , отдел “Здравеопазване”, представители на ОДМВР Перник, инспектори детска педагогическа стая – I и II РУ на МВР, отдел „Закрила на детето“ , Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, РЗИ , фондация П.У.Л.С. Поканени са и граждани с интерес по темата.
Каним всички граждани, имащи отношение по темата.