Обявиха новите цени за парното

От началото на месец юли  Топлофикация-Перник вдига цените за парно и топла вода.  Ето ги и продажните цени, които „Топлофикация-Перник” АД ще прилага за следващия ценови период

от регулаторния период, а именно:

1.Преференциална цена на електрическа енергия (без ДДС)–139,01 лв./MWh, в т.ч.: Премия по чл.33а от ЗЕ (без ДДС)–68,36 лв./MWh

2.Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС-32,21 лв./MWh.

3.Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС-70,99 лв./MWh.

4.При консумация на топлинна енергия с топлоносител водна пара над 1000MW „Топлофикация – Перник” АД прави отстъпка в размер на 20,00 /двадесет/лв. без ДДС/ MWh