Продължават проверките в Студена

Областният управител на Перник Ирена Соколова разпореди проверки на животинскиостанки, намерени в кариера в близост до вододайната зона на пернишкото село Студена. Резултатите от изследванията  не са показали наличие на антракс, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Перник.


В района на кариерата са направени две пробонабирания. Проверени са всички места, посочени от жителите на селото, като възможни за загробване на животни. Извършени са необходимите изследвания за установяване на пряка опасност за живота и здравето на хората.
Не е било възможно да се направи изследване за чума по дребните преживни животни, тъй като за целта са били необходими кръвни проби, а на кариерата са открити само кости и кожа. От Областната дирекция по безопасност на храните поясниха, че заболяването се предава в пряк контакт по въздушно-капков път и не е опасно за хората.
До момента са взети две проби за микробиологичен анализ на водата от всички чешми и водоизточници в землището на Студена. Изследванията не са показали отклонения. Издадена е заповед от директора на РЗИ за ежеседмична проверка на водата в следващите два месеца и ежемесечни проверки до края на годината. Предстои нова съвместна проверка в района на кариерата от   РИОСВ-Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Направени са предписания към ВиК – Перник за изграждане на санитарно-охранителна зона към каптажа, която да гарантира по-добрата сигурност на обекта.
Със съдействие на концесионера полицията и прокуратурата  изясняват случая.