Правят технически паспорти на общинските пътища

Областна комисия по безопасност на движението отчете отговорностите на институциите по обезопасяването на училищата и детските градини, както и състоянието на общинските пътища.

Със старта на новата учебна година и с цел предпазване, както на децата, така и на техните близки от ПТП, се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движение по пътищата. На срещата под ръководството на областния управител Ирена Соколова бяха обсъдине три теми.
Коментирани бяха целите и дейностите по реализация на Операция „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD“, провеждана за трета година. по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ТИСПОЛ, в рамките на Европейската седмица на мобилността сред страните членки на мрежата и нейните партньори. Проектът е подкрепен от Европейската комисия, като през 2018 г. е планирано операцията да се проведе на 19 септември 2018 г., а целта е на този ден да няма загинали при пътни инциденти. Мотото на операцията в страната ни през за 2018 г. е „Безопасни мобилни комбинации за живот“, а Областна администрация – Перник е партньор на инициативата.

Соколова запозна общините с писмо на МРРБ относно необходимостта от предоставяне на информация за състоянието на общинските пътища в област Перник. Съгласно наредбата общините трябва да водят техническа отчетност, която включва технически паспорти на общинските пътища и база данни с информация за пътищата, която трябва да се поддържа и актуализира периодично.
С оглед задълженията на МРРБ и управлението на безопасността на пътната инфраструктура в страната, се инициират действия за създаване на обща база данни за общинските пътища по общини с цел изготвяне на анализ на експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа.

На заседанието беше докладвано по общини за извършените дейности по обезопасяването на районите около училищата и детските градини. Отчетено беше, че във всички общини от областта са поставени нови пътни знаци, освежена е пътна маркировка, подсилена е стабилността на парапети; поправени са и паднали заграждения.

В заседанието на комисията участваха представители на общините в областта, ОД на МВР, Регионално управление по образованието, Областно пътно управление, Областен отдел „Автомобилна администрация”, Български червен кръст и Съюза на българските автомобилисти.