Депутати съветват за обезщетения по земетресението

Инфраструктурни проекти и въпроси, свързани със земеделски имоти и регулация на парцели, бяха сред основните теми, за които жителите на област Перник поискаха повече информация и съдействие от народните представители от ГЕРБ Красимир Велчев и д-р Александър Александров.“


По време на приемния ден пред депутатите от ГЕРБ бе поставен и въпросът за подмяна на дограмата на сградата на УО „Свети Константин Кирил Философ“  в кв. „Тева“.  Депутатите се ангажираха да окажат съдействие за осигуряване на средства за извършване  на ремонтните дейности.
Гражданин  поискаха съвет от народните представители  във връзка с  проблем, касаещ неизплатено обезщетение по оценка, свързана със щетите от силното земетресение през 2012 г. В отговор, те дадоха необходимите насоки за процедурата, която следва да се предприеме, за да може жителят на Община Перник да си потърси правата.
Местни жители поставиха и  въпроси, касаещи социални проблеми и юридически казуси.