Ирена Соколова пред БТА

В пространно интервю на журналистката Оля Ал-Ахмед за БТА областният управител на Перник Ирена Соколова говори за европейските проекти, които по думите й учат на компетентност, професионализъм, административна култура и отговорност. В частност тя разказва и за новосъздадената Къща на маските в брезнишкото село Кошарево.

Смисълът на европейската солидарност е създаване на благоприятна среда и по-отговорно отношение към културните и исторически ценности на всяка една от държавите-членки на ЕС, заяви в интервю за БТА Ирена Соколова, областен управител на област Перник.
„Големият смисъл на европейската солидарност, на членството ни в ЕС, и на възможностите, които ни дава работата по европейските проекти, и като модел на мислене, и като модел на действие, е именно създаване на такава среда за хората, която да допринася за по-добро отношение един към друг, по-отговорно отношение към културните и исторически ценности на всяка една от държавите, повече дружелюбие между хората, позитивизъм и повече възможности да се чувстваме добре, като облагородяваме кътчетата на нашите страни“, каза Ирена Соколова. Тя отбеляза, че откритата наскоро „Къща на маските“ в село Кошарево, община Брезник, по проект за трансгранично сътрудничество със Сърбия, е пример за това как трябва да се опазват паметниците на културата.
Ирена Соколова съобщи, че предстои да се открие друг спечен българо-сръбски проект по „Трансгранично сътрудничество“, който предвижда възстановяване и превръщане в мултифункционално пространство на площ в две професионални гимназии.

Следва цялото интервю:

Въпрос: Г-жо Соколова, заедно с министъра на културата Боил Банов открихте изградената по програмата за трансгранично сътрудничество „Къща на маските“ в брезнишкото село Кошарево. Как намирате реконструираната къща?
Отговор: Изключително съм радостна от постигнатото по този проект като цяло. Реставрирахме една много стара възрожденска и опустяла къща, строена през 18 век. Тази къща до този момент никога не е изглеждала по такъв привлекателен начин, както е в момента. Дори местните жители на селото не могат да я познаят и да й се нагледат!
Комплексът, който нарекохме „Къща на маските“ е разположен в стара къща, която през миналия век бе обявена за паметник на културата. Сградата е изцяло реконструирана, като е запазен автентичният й вид. Превърнахме я в музей на маската. В място, където българската сурвакарска традиция да намери не само дом и подслон, и място за експониране на сурвакарските костюми, но и да продължава с новите поколения.
Преди четири години избрахме точно тази тема за нашия проект, тъй като това е символът на област Перник, а на община Брезник – е запазената марка. За един проект е много важна идеята, тя безусловно е преди парите. А ние, съвместно с нашите сръбски партньори, успяхме да съчетаем парите по програмата „Трансгранично сътрудничество“ с прекрасните идеи и от двете страни, насочени към опазване на културните и исторически ценности, на традициите ни. На откриването на „Къщата на маските“ присъстваха и нашите сръбски партньори и кметът на община Цървени кръст проф. Мирослав Милотинович.

Въпрос : Какво представлява вече реставрираната „Къща на маските“?
Отговор: Къщата представлява едно хранилище на нашата традиция „Сурва“. В две от залите са представени 16 сурвакарски маски и ликове, дело на местните майстори и костюми, с които маскираните мъже играят на „Сурва“. В комплекса има и работилници, в които всеки посетител ще може сам да изработи маска. Те ще се ползват и от сурвакарските групи, които тук ще могат да правят своите маски, да посрещат гости и да разполагат с това място като свое.
„Къщата на маските“ е пример за това как трябва да се опазват паметниците на културата. Обектът е реновиран така, че да дава бъдеще на целия регион, да утвърждава чувството на национална гордост и да помага за развитието на духа ни. Предназначението на къщата е да запази известната в цял свят българска традиция „Сурва“, известна със своите специфични маски, звънци, костюми и ритуали, с които да привличаме доброто, да се очистваме от злото и да останем в позитивното настояще. През този празник традицията повелява, че момчетата се превръщат в мъже, преминавайки през този ритуал. Къщата е музей, който ще съхранява това изкуство.
В бъдеще предвиждаме изработването на повече маски, които ще има възможност да се закупуват, но и туристите ще имат възможността сами да участват в процеса на изработването им. На места са поставени „кю ар“ кодове, които могат да се сканират с телефона и маската да оживява. Освен това комплексът е с прекрасен двор и посаждения, с множество пейки за отдих, с постройка в градината за събития и, както вече споменах – с работилници в подземните етажи.
Надявам се да имаме привилегията дълго да ползваме създадените от нас нови места: комплексът за отдих в местността Видрище в Сърбия и „Къщата на маските“ у нас в село Кошарево, които са предназначени за туризъм и отдих, да привлечем повече туристи, да създадем по-красива, удобна и комфортна среда за почивка и прекарване на свободното време и почивните дни. Всъщност, европейските пари дават основание за това.

Въпрос: Нещо повече за проекта?
Отговор: В рамките на миналата седмица финализирахме почти четиригодишен труд. Партньори по проекта са Областната администрация на Перник и община Цървени кръст в сръбския град Ниш. Този проект беше зададен като идея през 2015 година, когато се отвори първото повикване на програмата „Трансгранично сътрудничество България – Сърбия“. И тук е мястото да кажа, че големият смисъл на европейската солидарност, на членството ни в ЕС, и на възможностите, които ни дава работата по такива проекти, и като модел на мислене, и като модел на действие, е именно създаване на такава среда за хората, която да допринася за по-добро отношение един към друг, по-отговорно отношение към културните и исторически ценности на всяка една от държавите, повече дружелюбие между хората, позитивизъм и повече възможности да се чувстваме добре, като облагородяваме кътчетата на нашите страни. В този аспект, от страна на сръбските ни партньори и от наша страна имахме не само добри намерения, но и екипи от много добре работещи хора, отговорни и целеустремени.
Бих искала да благодаря на екипа на Областната Администрация Перник, както и на координаторите и консултантите на проекта, на г-жа Пиралкова – координатор на проекта, както и на управленския екип на програмата „Трансгранично сътрудничество“. Благодарение на всички тях изпълнихме всяка една от дейностите си прецизно и в срок. Първоначално видяхме местността Видрище в Сърбия, напълно облагородена, и направена така, както я проектираха и пожелаха сръбските ни партньори. Това за тях е голяма привилегия, защото изворът във Видрище е известен със своите безупречни лечебни свойства. Втората стъпка от завършения проект е реставрацията на една стара турска къща в община Брезник, в близост до Ковачевци в село Кошарево – „Къщата на маските“. Благодаря и на партньорите ни от сръбска страна, с които имахме перфектна комуникация, без която едва ли щяхме да достигнем до тези резултати сега. Реализирането на тези два обекта по проекта са емблемата и на сръбската, и на българската страна.

Въпрос: Трудно ли беше осъществяването и реализацията на този проект?
Отговор: Когато проектът приключи и видяхме резултатите забравихме за трудностите, които се крият във всеки ъгъл. Сега вече се усмихваме и се радваме на постигнатото и на красотата. Зад всяка написана дума, зад всяко изречение в този проект стоят стотици телефонни разговори, стотици хиляди писма, кореспонденция, детайли, подписи, съгласувания, много администриране. Изобщо не беше лесно. Европейските проекти са нещо изключително сложно по отношение на описание на процедурите. Но в никакъв случай не се оплаквам, защото виждам, че в рамките на участието ни, а те са вече от доста години, ние все повече добиваме необходимата компетентност, професионализъм, административна култура и отговорност за успешната реализация на един такъв проект. Всъщност, проект като този ни и възпитава. Когато проектът приключи успешно, вече загърбваме трудностите, които са отминали и само се наслаждаваме на резултата. Това само ни мотивира да кандидатстваме отново.

Въпрос: Доволна ли сте от направеното? Отдъхнахте ли си вече?
Отговор: Удовлетворена съм, защото едни наистина четиригодишни усилия показаха своя добър резултат. Това място наситено с култура, традиции и много желание, за да се развива и за да работи добре, трябва да се поддържа от сърцати хора. Много съм благодарна на министъра на културата Боил Банов, който ни обеща читалищна бройка за поддържането на този обект. Това означава, че ние ще имаме пряк отговорник за къщата, така че да я стопанисва и да се грижи постоянно за нея. Съвместно с туроператори, които в рамките на проекта посещаваха обектите и от двете страни на границата, сме разработили маршрути, които да дадат възможност „Къщата на маските“ в с. Кошарево да се посещава от туристически групи. Съвсем наблизо, на 7 км в планината, е изключително красивият Гигински манастир, където има прекрасни места и за нощуване, и за посещение. Така туристите могат да имат един комбиниран маршрут и от манастира да дойдат да посетят „Къщата на маските“.

Въпрос: Как работихте със сръбските партньори?
Отговор: Работихме много добре, в изключителна ответственост, съгласуваност, отговорност, с много разбиране един към друг. Ние сме членове на ЕС, и от десет години насам възпитаваме в себе си културата да работим с много отговорност. Колегите ни от другата ни страна са в предпресъединителен период и за тях е важно да имат една структурираща водеща сила. Радвам се, че в общините Цървени Кръст и Медиана, с които работим на областната територия на град Ниш, са налице точните хора, които са наясно как се работи по европейски стандарти.

Въпрос: Предвиждате ли нови проекти?
Отговор: Да, разбира се. Предстои да открием другия спечен проект, в момента го финализираме. Подали сме документи за участие и по трети проект по второто повикване на програмата „Трансгранично сътрудничество“. Проектът предвижда възстановяване на една площ в две професионални гимназии. Ще възстановим училищен двор, който не е поддържан в продължение на над 30 години – една много занемарена територия, обрасла с дървета и храсти, с недовършени строежи вътре в двора. Тази училищна площ ще се превърне в истинско мултифункционално пространство с игрища, с места за забавление и отдих на учениците, с лекоатлетическа писта. Това ще е едно европейско място за достойно социално общуване на младите хора. Проектът също е съвместен със сръбските ни партньори. От тяхна страна се предвижда подобен план. Ще се реставрира и реновира дворът на Висшата техническа школа и две професионални гимназии, събрани в един общ комплекс от сгради. Сърбите ще възстановят пространството за свободно време в споменатите учебни заведения. Този следващ проект ще бъде изцяло насочен към младежта и усвояването на свободното време на младото поколение.

Автор:  Оля Ал-Ахмед /БТА