Режат лента на парка на предизвикателствата

Новият парк на предизвикателствата и реконструираният мост над река Струма – възлов за централната градска част на Перник ще бъдат официално открити утре.  На събитието се очаква  министърът

на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.  Двата обекта са част от проект за подобряване на градската среда по оперативна програма „Региони в растеж“.
Мостът е строен през 1952 г. и оттогава досега не бе ремонтиран. Той беше деформиран, неизправен и опасен. Премахната е съществуващата метална конструкция и е заменена със стоманобетонна. Мостът е с две платна и две пешеходни алеи, всички комуникации са подновени, устоите му са разширени. Обновяването е на стойност 368 982,72 лв.
Паркът на предизвикателствата е разположен в местността „Войниковец“. В центъра му има сцена, подходяща за различни културни дейности и забавления. До нея е издигната въжена градина на три нива, заедно с кула с вита стълба. В западната зона на обекта са обособени трасета за планинско колоездене.В източната му част сред съществуващата дървесна растителност е изградена зона „Търсене на философски камък“. Обособено е място за разполагане на палатки. Там е оформено огнище и пилон за знаме.
Три нови детски площадки и комбинирано игрище са част от зоните за активен отдих. Поставена е уникална декоративна пластика на дракон, която ще бъде атракцията на парка. Монтирана е удоропоглъщаща каучукова настилка, пътеки от плочи естествен камък и настилка от изкуствена трева, положени са кори от иглолистни дървета под детските съоръжения.Навсякъде е осигурен достъп на хора с двигателни проблеми, също и на родители с детски колички. До централната част на обекта, където са съсредоточени по-голямата част от съоръженията и дейностите, има автомобилен достъп. Стойността на обекта е 1 329 000 лв.