Въвеждат е-услуги по селата

В рамките на един месец ще бъде изградена система, която ще дава възможност във всички кметства в община Перник да се извършват административни услуги. 

В края на календарната година кметовете на населени места в община Перник отчетоха една успешна 2018 година и изразиха благодарност към градоначалника Вяра Церовска за подкрепата за развитието и благоустрояването на по-малките населени места, и си пожелаха една още по-спорна нова година, изпълнена с ползотворни дела и успехи.
В рамките на регулярната месечна среща с кметовете беше съобщено, че в услуга и улесняване на жителите на града и населените места, в рамките на един месец ще бъде изградена система, която ще дава възможност във всички кметства в община Перник да се извършват административни услуги, с което ще се пести средства и време, изгубени в неколкократно идване в общината.
„Това е една от най-сложните реформи в административното обслужване. Поставили сме си кратки срокове за изпълнението на проекта, за да направим по-лесен достъпа на гражданите до административните услуги“, подчерта кмета Вяра Церовска. Кметът отбеляза още, че много от
кметствата в общината вече имат нови компютърни конфигурации, с които административната работа се върши много по-лесно и по-бързо.