Два акта на „Топлофикация Перник“ заради „дървесен чипс“

Два акта за административни нарушения са съставени на „Топлофикация Перник” през настоящата година, предстои издаването на наказателни постановления по тях, съобщиха от РИОСВ-Перник.

Нарушенията са свързани с използване на неразрешен вид гориво – „дървесен чипс“, и изпускането на вредни емисии в атмосферния въздух от корпуса на котелен цех, които водят до влошаване качеството на атмосферния въздух в района.

При извършена планова проверка по изпълнение на комплексното разрешително са установени несъответствия по отношение на суровини, спомагателни материали и горива, емисии в атмосферата и управление на отпадъците, за което на оператора предстои да бъде съставен акт.

Дружеството ще бъде санкционирано и заради замърсяване на река Струма с шламови води. Нарушението е установено при извършени проверки след подадени сигнали от граждани. През миналата година заради установени нарушения на топлоснабдителната фирма са наложени имуществени санкции в размер на 60 000 лева.