За нас

„Градски вестник 1993“ ЕООД
2300 Перник, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 2
тел. 076 60 12 24
Управител: Еню Симеонов
Зав. реклама: Ева Георгиева
Репортери: Елена Тамакярска; Антон Симеонов, Ради Сърбаков – спорт; Руми Борисова – бизнес и икономика; Елеонора Ташева – политика и общество
Предпечатна подготовка: Л. Пешева, Вл. Цонев
Разпространение: Георги Янев
Печат: „Аргус“ – Перник GSM 0898 704 678
Администратор и уебмастер на електронното издание: Л. Пешева
Всеки автор носи отговорност за материалите си. Всеки рекламодател носи отговорност за текста на публикуваните реклами и обяви.

За информация и контакти, за абонаменти, както и за цени на реклами и обяви, използвайте формата: За контакт.