Перник сниман от самолет през 1935 г. 
06.26.2009 06:10 - 80 години Перник
Публикувано от Администратор
Руми Борисова
Перник сниман от самолет през 1935 гНяколко фотоса на Перник, направени от самолет са запазени в Териториалния държавен архив – Перник и в Регионалния исторически музей. За фотосите е известно, че са правени през 1935г. Не се знае обаче ккакъв е бил поводът и от кого са правени. За щастие ясно личат важни общиствени сгради – халите, които са разрушени в началото на 60-те години на миналия век, популярна банка, както и главната улица, където сега е ларгото. Фотосите ще бъдат показани на готвената от Архива изложба за 80-годишнината от обявяването на Перник за град.
виж записа   |  линк   |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 144 )

Какво значи името на Перник? 
06.26.2009 06:09 - 80 години Перник
Публикувано от Администратор
Руми Борисова
Какво значи името на Перник? Прието е за безспорен отговор на този въпрос да се смята становището на археолога Васил Миков, според когото названието на селището е дошло от името на върховното славянско езическо божество Перун, към което е прибавена типичната старобългарска наставка “ик”. Това е най-масовото обяснение, което и децата в Перник възприемат като най-достоверно. Има и едно народно предание, че името е дошло заради многото сини перуники (цветето ибис), покривали хълма на крепостта.
Според изследователите първият писмен документ, в който се споменава селището с името “ Перник” е “Безименната легенда за Св. Иван Рилски” от 9 век. От новото време известни и по-популярни са две статии, които се отнасят до произхода и значението на името на град Перник. Едната е на проф. Иван Дуйчев - „Средновековно сведение за въглищата в Перник” и е публикувана във в-к Отечествен фронт - бр. 8889 от 14 май 1973г.
Другата е на известния български езиковед проф. Борис Симеонов, специалист по ономастика. Тя беше публикувана и в празничния брой на в-к Пернишки радетел от 22 септември 2007г.

Повече по темата...
виж записа   |  линк   |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 137 )

Перник е бил Димитрово цели 13 години 
06.26.2009 06:08 - 80 години Перник
Публикувано от Администратор
Руми Борисова
Перник е бил Димитрово цели 13 години Цели 13 години от своята 80-годишна история Перник е бил под името Димитрово. Много перничани още пазят документи, издавани в онези години, в които градът е записан с това име, но малцина си спомнят кога точно е било това. Според някои градът е носил името на Димитров за кратко. В спомените на други този период е значително по-дълъг, защото си спомнят марша „В градът на Димитров сме ний родени...” . В същност аналите са запазили датите на различното име с точност. Перник е бил Димитрово цели 13 годиниСъс съдействието на Териториалната дирекция на архивите в Перник се установи, че с Указ № 649 от 16 юли 1949г. на Президиума на Великото народно събрание Перник получава името Димитрово. И отново указ на Президиума на Народното събрание, но този път с № 21 от 16 януари 1962г. градът придобива старото си изконно име.
През 1949г. мотивът за промяната е увековечаване на паметта на министър-председателя на Народна република България Георги Димитров, починал на 2 юли 1949 в Москва след 4-месечно лечение. Заедно с Перник името на Димитров със същия указ получават Трети софийски район, Детското градче при село Панчарево и Селскостопанската академия.

Повече по темата...
виж записа   |  линк   |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 131 )


| 1 | 2 | Следваща страница> Последна>>