Перник кандидатствал за град още през 1917 
06.26.2009 06:07 - 80 години Перник
Публикувано от Администратор
Руми Борисова
Перник кандидатствал за град още през 1917Перник кандидатствал за град още през 1917 година. Неофициален документ за това се пази в Териториалния държавен архив – Перник. Той е предоставен от доктора по история Ташо Ив. Ташев през 1999г. и представлява препис от протокол №13 на Пернишкия общински съвет от 18 декември 1917 г.
Преди 10 години историкът Ташев се е обърнал с писмо към редакция в Перник, в което обяснява, че работейки по друга тема в столичен архив попаднал на въпросния документ. Любезно го предоставя за публикация, като предполага, че той вече е известен на обществеността. Оказва се обаче, че до ден днешен този факт е слабо известен.
Всъщност от протокола става ясно, че по покана на кмета на 18 декември 1917 г. се събира селският съвет и решава”да помоли господина Софийския окръжен управител да ходатайства пред господина министъра на вътрешните работи и народното здраве за внасяне на настоящото решение на Съвета в Народното събрание за узаконяване и преобръщане на Пернишката селска община в градска ...”
На сесията са присъствали зам.кмет Пене Матов и членове Григор Ненков, Павел Мартинов, Ангел Танев, Велин Цветков, Трайко Младенов, Владо Павлов и Христо Ненков. Отсъствали са трима от членовете на Съвета, защото били в армията и един по уважителни причини. От протокола се разбира, че по това време общината е съставена от селата Перник, Калкас, Църнел, Богданов дол и домакинствата при държавна мина „Перник”, състоящи се от 8 000 домакинства – къщи с население до 10 000 души. Става ясно още, че общинските приходи по бюджета са достигнали до 120 000 лв. решението за искане на ходотайството на Софийския окръжен управител е взето въз основа на доклад и на броя на населението и доходите, постъпили на приход в общинската каса по бюджета за 1917г. , както и предвидените доходи в бюджета за 1918г.
виж записа   |  линк   |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 2.8 / 56 )

Банкерът Буров се застъпил Перник да стане град 
06.26.2009 06:06 - 80 години Перник
Публикувано от Администратор
Царски указ от 26 юни 1929г. утвърдил закона за преобразуване на пернишката селска община в градска
Руми Борисова
Банкерът  Буров се застъпил Перник да стане градИстина ли е или не е, но така разправят – преди 80 години не кой да е, а известният банкер Атанас Буров се застъпил Перник да стане град. След като тогавашният кмет на Перник Малин Николов Боснешки, управлявал селището между 1921 и 1930г, писал три писма с просби да обявят Перник за град и не получил отговор, тъкмо Буров му подшушнал корупционна практика. „Изпратете по 10 тона въглища на всеки министър и им кажете, че са подарък от перничани”, посъветвал банкерът. Така и станало. През януари 1929г. пред дома на всеки министър каруци стоварили пернишки въглища.
На 5 юни 1929 година председателят на Министерския съвет и министър на вътрешните работи и народното здраве Андрей Ляпчев внася предложение в 22-то обикновено народно събрание за преобразуване на Червенобрежката, Пернишката, Св.Врачката и Сейменската общини от селски в градски. От трибуната на парламента той чете и мотивите – селските общински съвети били решили за „преобръщането” в градски и тези решения били законни и основателни. Протоколът е подписан на 19 юни 1929г., която е и датата на приемането на закона „от 22-то Народно събрание през втората му редовна сесия, държана на 18 юни”. На 26 юни Негово Величество Цар Борис III подписва Указ № 402, с който утвърждава Закон за преобразуване на Червенобрежката, Пернишката, Св.Врачката и Сейменската селски общини общини в градски. Изпълнението на указа се възлага на министър–председателя Ляпчев.

Повече по темата...
виж записа   |  линк   |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 68 )


<<Първа <Предишна страница | 1 | 2 |