Бюджета и годишен план за младежта приемат на сесия в Брезник

читалище брезникБюджета на общината за 2015 година и годишния план за младежта приемат на сесия в Брезник. Заседанието ще се проведе на 12 февруари, а в проекта за дневен ред са залегнали 14 точки.

Наред с приемането на най- важния финансов документ, предстои да бъдат взети още важни решения. Сред тях са обявяване на търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост, учредяване на отстъпено право на строеж върху имот в района на бившето военно поделение в Брезник, ликвидиране на съсобственост върху общински имот в село Муртинци и утвърждаване на пазарна оценка и др.

Съветниците ще разгледат и докладна записка относно приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост.

Ще бъдат утвърдени и нови съдебни заседатели.

Заседанието ще се състои в малкия салон на читалище „Просвещение” и ще започне в 10.30 часа.