Дават 9.5 млн. лева за градския транспорт в Перник

Над 9.5 млн. лева ще получи безвъзмездно по проект община Перник за модернизация на градския транспорт. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Осъществяването на проекта ще доведе до подобряване качеството на транспортното обслужване, по-добър комфорт на пътниците, осигуряване на социално включване и равен достъп на хората в неравностойно положение и не на последно място до подобряване на качеството на атмосферния въздух в града.
В рамките на проекта се предвижда закупуване на 15 броя нови автобуси на природен газ, както и проектиране и изграждане на нова газозарядна станция в бившото тролейбусно депо. Сградите в депото ще бъдат ремонтирани, ще бъдат монтирани електронни информационни табла на спирките на обществения градски транспорт, ще бъдат въведени система за контрол на обществения транспорт и електронна система за таксуване.