Депутат проведе приемен ден в Брезник

Народният представител д-р Александър Александров проведе приемен ден за граждани в община Брезник. Въпросите, по
които той бе потърсен за съдействие, бяха основно от социален и битов характер.

Част от посетилите приемната граждани поговориха с депутата по 
актуални политически и обществени теми в страната и региона.
Кметът на село Бегуновци потърси съдействие от народния представител за ограничаване на преднамерени  вандалски
прояви в центъра на населеното място и нарушаване на обществения ред. Депутатът пое ангажимент да предложи на компетентните
органи да бъдат поставени камери за видеонаблюдение, за да може проблемът да бъде отстранен във възможно най-кратки срокове.
Местна жителка разговаря с народния представител, който е член на 
парламентарната комисия по здравеопазването, по въпроси, свързани с  процедурата и сроковете за влизане в сила на решенията на ТЕЛК. Д-р Александров отбеляза, че борбата с фалшивите ТЕЛК-ове е залегнала в коалиционното споразумение на ГЕРБ и Обединени патриоти, като се търси решение на проблема с изграждане на механизъм за вътрешен контрол на системата.Той припомни, че през последните дни е била реализирана акция, свързана с фалшивите ТЕЛК-ове. Народният представител отбеляза, че има райони, 
където повече от 50% от населението е с ТЕЛК, а около 700 хил. българи са регистрирани в системата.
„Ще продължа да правя изнесени приемни на територията на цялата област Перник, за да чуя проблемите на местните хора и все повече от тях да намерят реални решени”, каза още депутатът д-р Александър Александров.