Детска градина „Българче” на 65

65 години навърши Целодневна детска градина №6 „Българче“ в Перник.
Историята й започва през 1954 година, когато е създадена за обучение на децата на работещите в тогавашния металургичен завод, днес “Стомана индъстри”. Наречена е “Българче”, а сградата е изградена в типичен възрожденски стил.
Театралният салон на Двореца на културата събра учители, родители, бивши служители, директори на детски градини, които възторжено аплодираха изпълненията на децата от различните групи, които представиха музикално-танцов спектакъл.
Сред поканените, уважили тържество, бяха и областният управител Ирена Соколова и кметът на общината Вяра Церовска. 
Соколова поднесе поздравленията и благодарностите си към директора Соня Запрова и целия учителски колектив по повод празника:
„Професионализъм, всеотдаен труд, нестихващ ентусиазъм и обучение с грижа за децата на Перник. Това са част от думите, описващи работата на целия колектив от квалифицирани преподаватели и педагози към ЦДГ №6 “Българче”.Посяващи зрънцето на знанието, на любознателността и християнските добродетели в най-малките, с годините екипът Ви създаде истински личности и достойни хора. Желая Вашата успешна мисия да продължи и да постигате все по-високи резултати!“, каза Соколова.
Програмата на възпитаниците на ДГ “Българче” продължи над час, а малчуганите пяха, представиха атрактивни танци и актьорски превъплъщения.
Днес в ЦДГ „Българче“ Перник се отглеждат и възпитават близо 200 деца, които са разпределени в 7 групи, формирани по възрастов признак.
Приоритетите в работата на педагогическия колектив са насочени към личностното развитие на децата чрез създаването на оптимални условия, гражданско образование и възпитание, проучване и диагностика на детските познания и умения, екологично възпитание.