Кметове погребват умрелите животни

Кметовете на населени места ще са задължени да погребват труповете на умрели животни. По наредба обезвреждането им може да става чрез загробване, компостиране и изгаряне. Единственият в страната екарисаж обаче отказва да приема трупове и по тази причина има Заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба д-р Йордан Войнов от 23.11.2010г. Тази заповед стана причина спешно да бъде събрана Постоянната областна епизоотична комисия в Перник…

Още – във вестник „Градски вестник“