Микробиологията в болницата е с нова апартура

болница перникС нова апаратура е Микробиологията в многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова” в Перник. Техниката е ново поколение и е закупена със собствени средства на лечебницата.

Преоборудването се наложи, тъй като вече не се предлагат консумативи за наличната в болничната лаборатория техника. Тя е била закупена преди 8-9 години, но самият модел бил стар и производителят вече не поддържал материали за нея. Болницата разполагаше с известен резерв, който щеше да стигне за до края на миналата година. Закупуването на апаратурата беше спешно, тъй като имаше опасност без нея лабораторията да спре да работи, а това щеше да доведе и до отпадане на клинични пътеки. Проблемът вече е решен, а персоналът е обучен да работи с новата техника.