Наградените в Перник за Деня на града

Плакет „За принос в областта на образованието“
Веселка Атанасова Александрова – главен учител по английски език в ГПЧЕ „Симеон Радев“ – Перник
Георги Милчов Михайлов – старши учител в ПМГ „Христо Смирненски“ – Перник
Елка Кирилова Манева – старши учител в начален етап на ОУ „Св. Иван Рилски“ – Перник
Здравка Андонова Златанова – ръководител на Школа по английски език към ЦПЛР Обединен детски комплекс – Перник
Плакет „За принос в областта на културата“
Валентин Топалов – художник
Данаил Атанасов – художник
Иван Гюров – дългогодишен експерт в Регионален исторически музей – Перник
Магда Добрева – дългогодишен експерт в Регионален исторически музей – Перник
Николай Сивков – дългогодишен експерт в Регионален исторически музей – Перник
Орлин Бебенов – композитор
Светлозар Захариев – краевед
Филип Седефчев – художник
Юли Дамянов – диригент
Плакет „За принос в областта на журналистиката“
Мая Костадинова – журналист, КТВ „Кракра“ – Перник
Плакет „За принос в областта на здравеопазването“
Д-р Бойко Боянов – лекар в Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник
Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова – акушерка, областен координатор на Алианса на българските акушерки – Перник
Плакет  „За принос в областта на социалната дейност“
Ивайла Касърова – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник
Румяна Петкова – социален работник в отдел „Закрила на детето“, дирекция „Социално подпомагане“ – Перник
Наташа Нецова – специален педагог в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Добро сърце“ – Перник
Нели Кирилова Янева – медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа
Недялка Ванчева Костадинова – медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа
Плакет „За принос в областта на спорта“
Клуб по спортни танци „Надежда“ – Перник, по повод 25-годишнината му
Плакет „Строител на годината“
Станислав Добрев Любомиров – „ДЛВ-СИ“ ООД – Перник