Назначават асистенти на хора с увреждания

118 договора с асистенти, които ще предоставят лична помощ по Закона за личната помощ, е сключила Община Перник към 1-ви септември. 

Кандидатите за включване в механизма подават заявление –декларация (по образец), придружено с направление за ползване на механизма с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане”.

Общо 126 е броят на заявленията постъпили от потребители на услугата.  В механизма могат да бъдат включени хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Много е важно ползвателите да посочват сами кой желаят да им бъде асистент, дори и втори като резервен вариант, ако първият е възпрепятстван или се разболее.