Нивите в земенско под вода

Нивите в община Земен останаха под водата. Придошлите води на Струма и Треклянска река излязоха от коритата и заляха ниви и ливади. Всичко засято от Жабляно до Земен е унищожено от пороя, съобщи кметът на общината Димитър Сотиров. Наводнение е имало и под жп линията от двете страни на реката в общинския център. Изкоренени дървета влачени от водите са затлачили устоите на мостовете за „Вародобив и кариери“ и за махала Бакалска.

Още в Градски вестник