Няма да има санкции за газовите уредби заварено положение

Новите изисквания касаят само гражданите, които ще оборудват автомобилите си след 2 март догодина

ПолицияНа гражданите, монтирали газови уредби на автомобилите си преди 2 март 2014 година, не се налага подмяна на свидетелството за регистрация на МПС, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник. Те няма да бъдат санкционирани от органите на Пътна полиция за направено изменение в конструкцията на превозното средство и паниката, която се наблюдава пред пунктовете за регистрация на МПС от страна на водачите е напълно излишна, твърдят от полицията.

Водачите на МПС, на които в талона за регистрация на превозното средство не е отразена газовата уредба, е необходимо да съхраняват документите за монтажа на уредбата и при извършване на последваща пререгистрация на автомобила да ги предоставят за вписването им в талона. Проверката на монтирана газова уредба е част от проверката на цялото МПС по време на периодичния технически преглед. От полицията са категорични, че новите изисквания, които влизат в сила след 2 март 2014 година, касаят само гражданите, които тепърва ще оборудват автомобилите си с газова уредба след тази дата.