Областна администрация Перник с пореден спечелен проект

Областна администрация Перник с пореден спечелен проект по „Красива България“

Пореден проект на Областна администрация Перник е одобрен по програмата „Красива България“ и ще бъде финансиран за реализация през тази година.

„Успешно защитеният и спечелен проект надгражда водената от мен и кабинета ми програма за качествена промяна на средата, отговаряща на всички изисквания и стандарти. В дейностите е предвидена цялостна подмяна на втората асансьорна уредба в Областна администрация – Перник. По „Красива България“ преди няколко години модернизирахме първата такава и облагородихме пространството на зала „Атриум“. Важно е да гарантираме и обезпечим надеждността на подемните съоръжения в сградата ни, да подобрим комфорта и достъпността, както на работещите служители, така и на гражданите, които ни посещават“, каза областният управител Ирена Соколова.

Със сумата от 147 963 лв. с ДДС предстои още да се изгради ново електрическо, светлинно и вентилационно оборудване на асансьорната уредба. Тя ще отговаря на всички задължителни предписания по пожарна безопасност и на съвременните изисквания за експлоатация, включително и при кризисни ситуации.

В Кампания 2019 на проект „Красива България“ участие са взели 90 бенефициенти, от които Управителният съвет на програмата е одобрил за финансиране 38 проектни предложения. Спечелилите са предимно общински администрации и само две областни – ОА Перник и ОА Кюстендил.