Обсъждаха бюджета на читалищата

Зам.-кметът на Община Перник Севделина Ковачева заедно с представители на общинската администрация и читалищни дейци обсъдиха субсидията за читалищна дейност през 2019 г. 

Във връзка с изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за тази година г. и в съответствие с решение на Министерския съвет стандартът за една субсидирана бройка е в размер на 9 490 лв., като в сумата са разчетени средства за дейност, за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства съгласно ЗЗБУТ. 

Завишението спрямо 2018 г. е с 1 субсидирана бройка в община Перник, разпределена по 0,25 на 4 читалища – в Рударци, Калкас, Драгичево и „7-ми септември“.

На заседанието присъстваха 34 от общо 36 представители на комисията.