Община Перник помага на Профилакториума

Сградата предвидена за енергийна ефективност

С финансов превод от община Перник работещите в общинската болница за рехабилитация и долекуване „Профилакториум” по празниците успяха да вземат заплати. По силата на договор между Общината и здравното заведение и по решение на Общинския съвет от общинската хазна всяка година се превежда по около половин милион лева за лечението на перничани в Профилакториума. Парите се вземат от собствените приходи на общината и с тях се покриват режийните разходи по престоя на жители на община Перник в лечебницата. Финансовата недостатъчност на Община Перник през тази година е причина да са издължени само 48% от предвидените 570 хил. лв. Част от екипа и самият управител на болницата д-р Боян Богданов дойдоха на последната за годината общинска сесия, а общинският съветник д-р Адриан Ленков от групата „Съюз за Перник” отправи питане към кмета за плащанията. Още в същия ден в болницата са получени пари, с които на хората от екипа й са разплатени част от дължимите им възнаграждения.
Болницата е търговско дружество като всички други и следва да генерира приходи. Договорът между община Перник и болницата е доста общ, защото там освен перничани се лекуват и хора от други общини. Нужен е дебат за здравеопазването в община Перник. Така кметът Росица Янакиева коментира ситуацията, но въпреки всички изпълни ангажимента си на градоначалник и разпореди плащане, независимо от крайно ниските приходи.
Над 8,8 млн. лв. от програмата за собствени приходи тази година не се изпълнява.
Общинската болница Профилакториум като сграден фонд очаква осъществяването на проект за енергийна ефективност, като разработката е готова и се очаква възможност за представянето й за одобрение и финансиране.