Обучават полицаи в лидерство

Проведоха предсеминарна среща по проект „Новият полицейски лидер”

полиция семинарОбучават полицаите в лидерство. Обучението е по проект „Новият полицейски лидер”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз. Целта на проекта е подобряване и модернизиране на управленско-административния капацитет в МВР, чрез актуализиране и усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на лидерство на средния ръководен състав, в съответствие с ефективните управленски модели в организациите от сферата на сигурността.

На предсеминарна среща, проведена вчера, психологоът на Областната дирекция на МВР запозна служителите със стратегическите  цели и идеи на проекта, както и с мащабите на самото начинание, което нямало аналог в досегашната практика на министерството.

Планираните обучения са двудневни и тридневни и ще обхванат целия ръководен състав и служители на експертно ниво- общо 187 служители. те ще стартират още през следващия каленадарен месец.

Обучителните модули са в три тематични направления- “Подбор и кариерно развитие”, “Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи” и “Лидерски стил и мотивация”.