Обявиха телефони за сигнали и информация за пътищата

Община БрезникЖителите на община Брезник ще могат да получават информация за състоянието на пътищата или пък да подават сигнали при проблеми със снегопочистването и опесъчаването на улиците и шосетата през зимата директно във фирмата и службите, ангажирани с този вид дейност. За целта и за улеснение на населението, на сайта на общината са публикувани телефони за връзка.

За различните класове пътища отговарят различни служби.  Осигуряването на проходимост на четвъртокласната пътна мрежа е ангажимент на фирма „НИВЕЛ СТРОЙ”ЕООД , а телефоните, които ще могат да ползват хората са 0882512460 и 0889030403.

Улиците в град Брезник както и част от Републиканска пътна мрежа /улиците „Георги Бунджулов” и ”Ангел Коцелянов”/ в чертите на града се почистват от общината, а телефонът за контакти е 0893334103.

Второкласните и третокласни пътища са отговорност на Областно пътно управление с териториална структурна единица Района пътна служба – Брезник. Телефоните за връзка с тях са 07751/20-82 и 0892214161.