Охранителна полиция сред отличниците в страната

ПолицияОхранителна полиция към Областната дирекция на МВР е сред отличниците в страната. Миналата година, с  участието на охранителните служби са разкрити 217 престъпления с неизвестен при известяването извършител. Това съставлява 53,32% от всички разкрити криминални престъпления с неизвестен автор и този показател нарежда дирекцията на осмо място в страната.

През годината, служителите  от Охранителна полиция са участвали в провеждането на 900 специализирани полицейски операции, което е близо два пъти повече от 2013 година и са съставили  571 протоколи срещу лица, за които има достатъчно данни и се предполага, че ще извършат престъпление или нарушение на обществения ред. Данните са от отчета- анализ на ОД на МВР за миналата година.

Издадени са 245 полицейски разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани и са съставени са общо 17 546 актове за установяване на административни нарушения срещу 13 357 за 2013 г.

По линия на сигналната функция, са изпратени 272  уведомителни писма във връзка с установяване на условия и причини за извършването на престъпления и други нарушения на обществения ред.

По различни поводи през годината са приети  6267 граждани, показва още отчетът.

Извършени са общо 492 охранителни обследвания на различни обекти срещу 349 за периода на 2013 г. и е обезпечена охраната и сигурността при провеждането на 696 масови мероприятия. От тях 168 са били спортни.