По 30 000 лева глоби за отпадъци без произход

Разследват замърсяване на почвата с нефтопродукти

скрапГлобиха фирми с по 30 000 лева за отпадъци без произход. Санкциите са наложени след проверки от РИОСВ, при които са били констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците.
Солената глоба е наложена на две пернишки фирми- „Стийл Трейд 11“ ЕООД, която приемала от физически лица елементи от ЖП-подвижен състав и на АЛКОСТИЙЛ” ЕООД- за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер без декларация за произход.
Общо 11 наказателни постановления са издадени през първите два месеца на годината, съобщават от екоинспекцията. Осем от тях са на фирми от региона, а останалите глоби са наложени на фирми от територията на област Кюстендил, която също попада в обсега на пернишката инспекция.
По брой наказания класацията води „Метал Груп” ЕООД Перник, което в разстояние на няколко дни е сюрпризирано с две глоби. И двете са по Закона за управление на отпадъците. Едната в размер на 4000 лева и е за предоставена невярна информация, а другата- на стойност 2000 лева е за неконтролирано третиране на отпадъци.
На основание чл.33, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания е прекратено производството по издаден акт за установено административно нарушение от 6 август м.г., образувано срещу Борис Л. Демиров за замърсяване на почва с нефтопродукти. Замърсяването е установено в общински поземлен имот извън регулационния план на град Радомир., а прекратяването се е наложило, тъй като деянието е квалифицирано като престъпление по чл. 352, ал.1 от НК, и по случая е образувано досъдебно производство.