Поправят закона за научните звания

Нов ремонт на закона за академичният състава са направили депутатите от управлуващото мнозинство, съобщи в Перник народният представител Ирена Соколова. Това се наложи след решение на Конституционния съд, с което бяха обявени като противоконституционни 19 елеманта от закона, обясни Соколова. Както е известно 52 –ма народни представители и президента Гeорги Първанов оспориха 49 различни текста от проекта за закон…

Още – във вестник „Градски вестник“