Последен ден за оферти за чисти пътища в трънско

Искат препоръки за добре свършена работа от кандидатите

снегориниКрайният срок за подаване на оферти за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Трън през 2014 година изтича днес.

От мераклиите да ринат от преспи шосетата се иска да имат изпълнени не по- малко от два подобни договора през последните три финансови години /20101 2011 и 2012г/ и да представят препръки за доброто им изпълнение. В референциите задължително трябва да са посочени наименованието и стойността на услугата, както и дали тя е изпълнена професонално и в съответствие с нормативните изисквания.

175 километра е общинската пътна мрежа в трънско, а прогнозната цена за поддържането й е 64 000 лвеа без ДДС. Затова и едно от изискванията към кандидатите е през последните три години да имат годишен оборот, сходен с тази сума и не по- малък от 60 000 лева. Желаещите да участват в конкурса трябва да декларират и наличната си и или взета под наем техника.

При избора на изпълнител решаваща ще е цената.