Правят обществено обсъждане за облигационния кредит

Община Перник предлага за публично обсъждане проект за поемане на дългосрочен дълг. Облигационният кредит e в размер на 6 млн. лв. С него ще бъдат погасени просрочени задължения  по изпълнително дело към НАП, просрочени задължения към Топлофикация и краткосрочен кредит на общината.

Срокът за погасяване на облигационния кредит е до 12 години от датата на издаване на облигациите, при гратисен период за главницата до 1 година. Кредитът ще бъде обезпечен със залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на община Перник по бюджетната сметка, по която постъпват след централизация  приходите по бюджета на общината, както и върху всички настоящи и бъдещи вземания на общината с произход собствени приходи. Обсъждането е насрочено за 23 февруари.